تبلیغات
تاریخ انتشار کتاب‌های زیر چاپ - مطالب ابر کتابهای موجود و زیر چاپ در زمینه شیمی و نانو
اطلاع رسانی سریع درباره چاپ کتاب های زیر چاپ

کتابهای موجود و زیر چاپ در زمینه شیمی و نانو

نوشته شده توسط:بهزاد پاکروح
سه شنبه 19 مرداد 1389-01:50 ق.ظ

* شیمی (با مخاطب داوطلبان المپیاد ، دانش آموزان ممتاز و مدرسان شیمی) :

(برای دریافت فایل کاملتر لطفا به آدرس زیر بروید)

http://www.andishehsara.org/kh93.pdf


نامگذاری ترکیبهای آلی (معرفی شده در كتابهای درسی) - بهزاد پاکروح

الکتروشیمی (معرفی شده در كتابهای درسی) - بهزاد پاکروح

مایعها و محلولهای آبی (معرفی شده در كتابهای درسی) - بهزاد پاکروح

اسیدها و بازها (معرفی شده در كتابهای درسی) - بهزاد پاکروح

نامگذاری ترکیبهای معدنی - بهزاد پاکروح

پرسشها و مسائل شیمی عمومی - بهزاد پاکروح

راهنمای شرکت در المپیادها - بهزاد پاکروح

 راهنمای المپیاد شیمی - بهزاد پاکروح

پیوست‌های تکمیلی شیمی - بهزاد پاکروح - زیر چاپ

 

* آزمایشگاه شیمی (با مخاطب داوطلبان المپیاد و مسابقات آزمایشگاهی، دانش آموزان ممتاز و مدرسان شیمی) :

نمایشهای جادویی شیمی - محمد كوتی

سنتز آزمایشگاهی پلیمر - همایون احمدپناهی - موجود نیست

کروماتوگرافی ژلی - همایون احمدپناهی - منتشر شد

فاز کروماتوگرافی - همایون احمدپناهی - منتشر شد

آزمایشگاه شیمی عمومی 1 - شمس

آزمایشگاه شیمی عمومی 2 - وصالی

آزمایشگاه شیمی عمومی برای داوطلبان مسابقات آزمایشگاهی -صلواتی

 

* شیمی دانشگاهی :

نظریهی تابعیت چگالی - مجید منجمی

شبیهسازی دینامیك مولكولی - مجید منجمی

دنیای نانو و الماسوارهها - مجید منجمی

فیزیك غیر خطی DNA - مجید منجمی

ساختار ریاضی در مكانیك كوانتوم - مجید منجمی - در حال تالیف

پرسشها و مسائل شیمی عمومی - بهزاد پاکروح

آموزش برنامهی گوسین و هایپركم - اسماعیل وصالی

آموزش کاربردی گوسین، هایپركم، کم آفیس، گوس ویو و ای آی ام - باوفا

نامگذاری ترکیبهای آلی - بهزاد پاکروح

نامگذاری ترکیبهای معدنی - بهزاد پاکروح

 شیمی محاسباتی - - - 

* نانو:

دنیای نانو و الماسوارهها - مجید منجمی

نانو تکنولوژی و کاربرد آن در صنعت پلیمر -  ناهید بابایی

نانو ذرات درشیمی - مهدی جرفی - در حال تالیف

بیو سنسورها -

 

* بیوشیمی و بیوفیزیك:

فیزیك غیر خطی DNA - مجید منجمی

The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox